Category Archives: Nezařazené

Řešíme VaV projekt v OP PIK – Aplikace

Řešíme VaV projekt v OP PIK – Aplikace

Jsme spoluřešitelem výzkumného a vývojového projektu firmy PROZAX, s.r.o.. Jedná se o průmyslový výzkum a experimentální vývoj uceleného robotického pracoviště pro broušení epoxidového povrchu tvarově náročných rotačních součástí, kdy epoxidový nátěr překrývá opletení vláknem (oplet), které nesmí být při broušení porušeno. Při řešení tohoto projektu budeme zajišťovat především: Výzkum a vývoj mechatronických částí výsledného zařízení…. Continue reading »