Výzkum a vývoj

Firma K-Profi se pohybuje v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a mechatroniky již více než 20 let a aktivně se zapojuje do projektů v rámci těchto oborů. Je dodavatelem služeb a řešení pro řadu vývojových projektů partnerských firem a vysokých škol. Naši odborníci jsou zapojeni také v mezinárodních výzkumných projektech.

Na základě společného řešení řady výzkumných a vývojových úkolů z různých vědních oborů, s renomovanými vysokými školami v ČR a na základě dřívějšího působení pracovníků firmy K-Profi v akademickém sektoru, má firma úzké kontakty na specialisty v různých vědních oborech.

Od roku 2012 participujeme na výzkumu a vývoji v oblasti inovativních a úsporných řešení osvětlení s využitím LED technologií. Ve spolupráci se zahraničním výrobcem připravujeme inteligentní řešení pouličního osvětlení, za využití nejkvalitnějších komponent, např. od Philips, Cree atd.

Řešíme projekty, kde uplatňujeme naše zkušenosti v oblasti mechatronických aplikací.

V rámci projektů s více účastníky zajišťujeme interdisciplinární komunikaci členů řešitelského týmu.

Své výzkumné a vývojové kapacity poskytujeme i ostatním firmám a to především v oblasti vývoje databázového SW a zpracování a vyhodnocení dat.