Řešíme VaV projekt v OP PIK – Aplikace

Řešíme VaV projekt v OP PIK – Aplikace

Jsme spoluřešitelem výzkumného a vývojového projektu firmy PROZAX, s.r.o.. Jedná se o průmyslový výzkum a experimentální vývoj uceleného robotického pracoviště pro broušení epoxidového povrchu tvarově náročných rotačních součástí, kdy epoxidový nátěr překrývá opletení vláknem (oplet), které nesmí být při broušení porušeno. Při řešení tohoto projektu budeme zajišťovat především: Výzkum a vývoj mechatronických částí výsledného zařízení…. Continue reading »

Využíváme OP LZZ

Naše společnost se podílí na projektu OP LZZ – Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Nové webové stránky

Rozhodli jsem se v rámci zkvalitňování služeb pro naše klienty, vytvořit nové, přehlednější internetové stránky.

Nové kurzy pro uživatele PC

Nové vzdělávací kurzy pro uživatele PC v roce 2015 – můžete se registrovat do nových kurzů pro zdokonalení se v práci s počítači. Připravili jsem pro Vás nové vzdělávací kurzy pro uživatele PC. Podrobnosti naleznete v záložce vzdělávací kurzy.