Využíváme OP LZZ!

By   12.11.2014

OPLZZNaše společnost se podílí na projektu OP LZZ – Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.