Řešíme VaV projekt v OP PIK – Aplikace

By   31. října 2022

Jsme spoluřešitelem výzkumného a vývojového projektu firmy PROZAX, s.r.o.. Jedná se o průmyslový výzkum a experimentální vývoj uceleného robotického pracoviště pro broušení epoxidového povrchu tvarově náročných rotačních součástí, kdy epoxidový nátěr překrývá opletení vláknem (oplet), které nesmí být při broušení porušeno. Při řešení tohoto projektu budeme zajišťovat především:

  • Výzkum a vývoj mechatronických částí výsledného zařízení.
  • Propojování mechanických a elektrotechnických částí.
  • Stanovení koncepce SW řízení jednotlivých technologických funkčních celků v rámci výsledného zařízení.
  • Zajištění komunikace mezi odborníky z různých vědních oblastí.